Kategorije proizvoda
  Meni Zatvori
  Load
  Sortiraj
  Travna smeša English 700g Plantella

  Travna smeša English 700g Plantella

  Namenska smeša za travnjake koji se intezivno gaze (dvorišta, parkirališta, igrališta, javne površine, sportski tereni nižih kategorija). Ovakav travnjak ulepšava kućne vrtove, reprezentativne objekte i sportske terene.

  Smeša posebnih vrsta trava izrazite finoće lista koje formiraju gust travnjak superiornog izgleda. Zbog izrazite tolerancije na sušu, prema bolestima i niskom košenju (do 10mm), kao i velike sposobnosti regeneracije, ovakav travnjak ulepšava kućne vrtove, reprezentativne objekte i sportske terene.

  Vreme setve: Sejati tokom vegetacije (Mart-Oktobar), ali izbegavati dane sa visokim temeperaturama. U normalnim uslovima mlade biljke će se pojaviti za 2-3 nedelje.
  Upotreba: Novi travnjak 30-35g/m2; Podsejavanje 25g/m2.
  140400576
  799  RSD
  Travna smeša Shady 700g Plantella

  Travna smeša Shady 700g Plantella

  Specijalizovana smeša trava koje odlično podnose smanjeni intezitet osvetljenosti-senka drveća i visokih ograda, severna strana objekta i dr. Sastavljena je od posebno odabaranih vrsta trava vrhunskog kvaliteta koje u uslovima slabijeg svetlosnog inteziteta i suše, pružaju travnjaku superioran izgled, boju i gust sklop biljaka.

  Vreme setve: Sejati tokom vegetacije (Mart-Oktobar), ali izbegavati dane sa visokim temeperaturama. U normalnim uslovima mlade biljke će se pojaviti za 2-3 nedelje.
  Upotreba: Novi travnjak 30-35g/m2; Podsejavanje 25g/m2.
  140400578
  799  RSD
  Travna smeša Sport 700g Plantella

  Travna smeša Sport 700g Plantella

  Namenska smeša za travnjake koji se intezivno gaze (dvorišta, parkirališta, igrališta, javne površine, sportski tereni nižih kategorija). Sastavljena od posebno odabranih vrsta trava koje formiraju travnjak sa dubokim i razgranatim korenovim sistemom. Takav koren obezbeđuje otpornost na gaženje, sušu, i niske temeperature, kao i izraženu sposobnost regeneracije. Ostaje zelen tokom čitave godine.

  Vreme setve: Sejati tokom vegetacije (Mart-Oktobar), ali izbegavati dane sa visokim temeperaturama. U normalnim uslovima mlade biljke će se pojaviti za 2-3 nedelje.
  Upotreba: Novi travnjak 30-35g/m2; Podsejavanje 25g/m2.
  140400577
  799  RSD