Kategorije proizvoda
  Meni Zatvori

  Opšti uslovi korišćenja

   

  Uslovi poslovanja za kupovinu putem sajta

  Dobrodošli u Crafter!

  Ovo su uslovi poslovanja koji se primenjuju na svaku kupovinu u Crafter e-prodavnici.

  Pre poručivanja naših proizvoda potrebno je da se upoznate sa ovim odredbama, jer one sadrže značajne informacije o Vašim pravima i obavezama. Porudžbinom, odnosno kupovinom u našoj e-prodavnici, potvrđujete da ste se upoznali sa Uslovima poslovanja i da ih u svemu prihvatate.

  Porudžbinom, odnosno kupovinom u našoj e-prodavnici zaključujete Ugovor o kupoprodaji u elektronskom obliku sa Crafter doo Beograd, na koji će se primenjivati odredbe Zakona o elektronskoj trgovini.

   

  1. DEFINICIJE

  2. OPŠTE ODREDBE

  3. PORUDŽBINA

  4. CENE

  5. NAČIN PLAĆANJA

  6. ISPORUKA

  7. POSTUPANJE PRILIKOM ISPORUKE

  8. ZAMENA PROIZVODA

  9. PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

  10. SAOBRAZNOST I REKLAMACIJA

  11. POLITIKA PRIVATNOSTI

  12. POLITIKA KOLAČIĆA

   

  1. DEFINICIJE 

  Kada kažemo“Prodavac”, “Mi” ili “CRAFTER”mislimo na društvo Crafter doo Beograd sa sedištem TC Zmaj, Autoput E70 18, 11000 Beograd, matični broj: 21601365, PIB: 112069571, broj telefona 011 422 0469. 

  Kada kažemo “Uslovi poslovanja”, “Uslovi” ili “UP” mislimo na uslove poslovanja koji važe za kupovinu u našoj e-prodavnici.

  Kada kažemo “Kupac” ili “Vi” mislimo na bilo koje fizičko ili pravno lice koje je poručilo proizvod(e) Prodavca putem e-prodavnice ili koje je zainteresovano da poruči proizvode Prodavca.

  Kada kažemo “Korisnik sajta” mislimo na svako lice koje pristupi i koristi Sajt.

  Kada kažemo “Gost” mislimo na Kupca koji obavlja porudžbinu bez registracije naloga na Sajtu.

  Kada kažemo “Registrovani korisnik” mislimo na Korisnika Sajta koji je registrovao svoj nalog na Sajtu.

  Kada kažemo “Potrošač” mislimo na fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i na koga se primenjuju propisi o zaštiti potrošača.

  Kada kažemo “Kupoprodajni ugovor” ili “ugovor” mislimo na ugovor o kupoprodaji bilo kog proizvoda i/ili usluge Prodavca, koji uključuje odredbe UP, kao i eventualne posebne uslove ukoliko su ugovoreni između Ugovornih strana.

  Kada kažemo Sajt, mislimo na sajt Craftera.

  Kada kažemo “Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti” ili “Pravilnik” mislimo na poseban akt u kome dajemo informacije kako obrađujemo Vaše podatke u vezi sa korišćenjem Sajta i u vezi sa kupovinom putem e-prodavnice. Pravilnik je dostupan na ovom linku

  Kada kažemo “Garancija”mislimo na svaku izjavu kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i koja je pravno obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom. Odredbe o Garanciji, koje čine sastavni deo Uslova poslovanja, možete videti ovde.

  Kada kažemo “Ugovorne strane” mislimo na Kupca i Prodavca zajedno.

   

  2. OPŠTE ODREDBE

  Uslovi važe u okviru celokupnog poslovanja, odnosno za našu ponudu, potvrdu porudžbina, isporuku i račune, kao i za sve druge isprave vezane za prodaju proizvoda.

  Isporuka se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije. Ne postoji ograničenje u pogledu količine ili vrednosti.

  Ovaj Sajt i e-prodavnica nisu namenjeni licima koja su mlađa od 15 godina.

  U slučaju da je Kupac pravno lice, osoba koja unosi podatke i poručuje proizvode time potvrđuje i garantuje da poseduje ovlašćenje da zaključi Ugovor o kuporpodaji u ime i za račun tog pravnog lica.

  Posebni uslovi (koji odstupaju od Uslova), posebno uslovi postavljeni od strane Kupca, biće obavezujući jedino ukoliko su posebno ugovoreni i pisanim putem potvrđeni s naše strane.

  Odredbe Uslova poslovanja iz kojih proističe da se primenjuju na Potrošače, ne mogu se primeniti na Kupce koji su pravna lica.

   

  3. PORUDŽBINA

  Poručivanje u online prodavnici se vrši isključivo putem Sajta. Potrošači ne mogu izvršiti porudžbinu telefonom. 

  Kupac poručivanje može izvršiti ili u svojstvu Gosta ili u svojstvu Registrovanog korisnika, o čemu Kupac sam odlučuje. U slučaju da se Kupac već prethodno registrovao, može da se prijavi i kupovinu izvrši preko svog naloga.

  Ukoliko Vam proizvod odgovara i želite da ga kupite, to možete učiniti tako što ćete kliknuti na dugme "Dodaj u korpu". Pre potvrđivanja porudžbine, korpu možete dopuniti, isprazniti ili ažurirati.

  Nakon što selektujete sve proizvode koje želite da kupite, potrebno je da unesete podatke za porudžbinu u skladu sa formularom. Porudžbina je završena potvrđivanjem na dugme “Završi porudžbinu”.

  Potvrđivanjem porudžbine na Sajtu kao Kupac potvrđujete sledeće:

        a)  da su Vam poznate odredbe UP ili da su Vam morale biti poznate, jer smo Vam pružili stvarnu mogućnost da se upoznate sa njihovom sadržinom,

        b) da smo, pre potvrđivanja porudžbine, na jasan i razumljiv način ispunili obavezu obaveštavanja Kupca,

        c)  da ste, kao Kupac, saglasni sa UP.

  U pogledu obaveze obaveštavanja, potvrđujete da smo Vas obavestili naročito o sledećem:

  • osnovnim obeležjima robe;
  • našem poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona;
  • prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati, kao i o svim eventualnim dodatnim troškovima, kao što su troškovi isporuke koji padaju na teret Kupca
  • načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po reklamacijama kupca;
  • postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe;
  • načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava kupca po osnovu saobraznosti;
  • uslovima za raskid ugovora;
  • u vezi sa prodajom tehničke robe o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe.

  Nakon što ste izvršili poručivanje, dobićete automatski email kojim se potvrđuje porudžbina. Služba internet prodaje Prodavca će nastojati da u najkraćem roku proveri da li smo u mogućnosti da vam obezbedimo poručeni proizvod. Obrada porudžbine, tokom koje utvrđujemo da li je proizvod raspoloživ na stanju, može trajati najviše 3 radna dana. Ukoliko proizvod nije na stanju, bez odlaganja Vas obaveštavamo o tome, u kom slučaju će se smatrati da je Vaša porudžbina otkazana. 

  Ukoliko smo u mogućnosti da isporučimo samo deo Vaše porudžbine, Služba internet prodaje će Vas kontaktirati kako bi Vas obavestila o tome. Ukoliko se saglasite, izvršiće se isporuka samo onog dela porudžbine koji je raspoloživ.

  Za sva dodatna pitanja vezano za vašu porudžbinu možete nam se obratiti putem email adrese info@crafter.rs ili putem telefona 011 4220 469. 

   

  4. CENE

  Pored slike svakog proizvoda naznačena je cena. Cene uključuju PDV, osim gde je izričito navedeno da je cena bez PDV-a.

  Valuta je srpski dinar (rsd).

  Istaknute cene u e-prodavnici važe isključivo za kupovinu putem interneta.

  Istaknute cene ne uključuju troškove isporuke. Troškove isporuke možete videti u odeljku Isporuka.

  Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

   

  5. NAČIN PLAĆANJA 

  Plaćanje u Craftere-prodavnici može da se izvrši gotovinom prilikom preuzimanja pošiljke od kurira. U slučaju plaćanja gotovinom, prilikom preuzimanja paketa kurir će vam predati poručenu robu uz koju ćete dobiti račun.

  Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

  U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, (IME PRODAJNOG MESTA) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

  6. ISPORUKA 

  Isporuku proizvoda poručenih na Sajtu vrši kurirska služba Bex Express. Dostava se vrši do naznačene adrese Kupca.

  Cena isporuke za Potrošače je 300,00 dinara za kupovinu u iznosu do 5.000,00 dinara, a za kupovinu preko 5.000,00 dinara je besplatna.

  Rok isporuke za robu kupljenu u internet prodavnici je 3- 5 radnih dana, s tim da svakako ne može biti duži od 30 dana.

  Roba se isporučuje Kupcu lično ili osobi koju je Kupac naveo kao primaoca pošiljke. Kupac, pre potvrđivanja porudžbine, unosi podatke o adresi za dostavu. Dostava se vrši u periodu od 8h do 17h radnim danima.

  U času predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na Kupca.

  Ukoliko Vas dostavljač ne pronađe na dostavnoj adresi, dostavna služba Vas kontaktira i dogovara novi termin dostave.

  Ukoliko nakon toga dostavljanje naručene robe bude i dalje onemogućeno krivicom Kupca, odnosno osobe koja je naznačena prilikom unošenja informacija o dostavi, Kupac će biti dužan da snosi i troškove povraćaja robe. U tom slučaju, Ugovor o kuporpodaji se smatra raskinutim.

  Obaveza Prodavca da isporuči poručeni proizvod se gasi ako je, zbog naloga državnih organa, smetnji u prometu ili pogonu, štrajka, isključenja, manjka sirovina i svih slučajeva više sile izvršenje neprimereno otežano ili nemoguće, a Prodavac je za navedene događaje saznao tek nakon što je potvrdio porudžbinu. U tom slučaju Prodavac će o tome odmah obavestiti Kupca.

   

  7. POSTUPANJE PRILIKOM ISPORUKE

  Prilikom preuzimanja isporuke, Kupac je dužan da, u prisustvu kurira ili poštara (dalje: službenik), vizuelno proveri paket, kako bi utvrdio da li postoje vidna oštećenja.

  Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenika. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, službenik pravi zapisnik o reklamaciji.

  Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe da potpiše otpremnicu (odnosno račun-otpremnicu), koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju. Rok za prijavu reklamacije na oštećenje u transportu je 24h od trenutka preuzimanja robe.

   

  8. ZAMENA PROIZVODA

  U slučaju da nakon isporuke utvrdite da Vam artikal ne odgovara, a ukoliko se smatrate Potrošačem u smislu odeljka 1 Uslova, imate pravo na odustanak.

  Ukoliko Vam samo ne odgovara veličina (u slučaju obuće ili odeće) ili želite da izvršite zamenu poručenog proizvoda za neki drugi, molimo Vas da nas kontaktirate na info@crafter.rs ili putem telefona 011 422 0469.

  Neophodno je da dokumentaciju koja će Vam zbog zamene stići na e-mail adresu: odštampate, čitko popunite i spakujete zajedno sa pošiljkom koju vraćate.

  Prilikom slanja proizvoda koji želite da zamenite, neophodno je da predate adekvatno upakovan artikal, jer sva odgovornost za oštećenja prilikom transporta ide na račun pošiljaoca.

  Čim artikal stigne na naš lager, vrši se provera artikla da li je poslat u adekvatnom stanju i automatski se šalje zamenski artikal sa novom račun-otpremnicom.

  Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko je u neispravnom ili korišćenom stanju, odnosno ukoliko nije u originalnom neoštećenom pakovanju.

  Kupac poručeni proizvod ne može samoinicijativno menjati u našim prodajnim objektima.

  Zamena je moguća samo u roku od 14 dana od trenutka prijema proizvoda.

  Dužni ste da proizvod vratite na našu adresu o sopstvenom trošku, osim u slučaju da smo Vam isporučili pogrešnu robu ili roba ima nedostatak. 

   

  9. PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA 

  Imajući u vidu da se kupovina putem Crafter e-prodavnice smatra kupovinom na daljinu, ovaj odeljak UP se odnosi na Kupce koji predstavljaju Potrošače.

  Ukoliko spadate u pojam Potrošača, imate pravo da u roku od 14 dana od dana isporuke, odustanete od ugovora bez navođenja razloga. U navedenom roku je potrebno da pošaljete izjavu o odustanku.

  Ukoliko ste jednom porudžbenicom naručili više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada Vam poslednja vrsta naručene robe bude isporučena. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada Vam je poslednja pošiljka ili deo isporučen.

  Ovo pravo ostvarujete tako što popunite obrazac za odustanak u štampanom obliku koji dobijate uz isporuku ili date izjavu o odustanku na drugi način pismenim putem (uključujući i email).

  Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste je poslali Crafteru. Ako ste izjavu o odustanku poslali elektronskim putem, bez odlaganja ćemo Vas obavestiti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisao o prijemu Vaše izjave.

  U slučaju da odustanete od ugovora, dužni ste da nam vratite robu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste poslali obrazac za odustanak, uz snošenje direktnih troškova vraćanja robe. Prilikom vraćanja robe, ona mora biti u ispravnom i nekorišćenom stanju u originalnom i neoštećenom pakovanju. Uz robu ste u obavezi da dostavite račun (odnosno račun-otpremnicu).

  U slučaju odustanka od ugovora, Potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod, ukoliko su roba i ambalaža neoštećeni i ukoliko dostavi račun (odnosno račun-otpremnicu). Iznos plaćene robe biće vraćen Potrošaču nakon što roba bude vraćena na našu adresu odakle je Potrošaču i poslata. Crafter će bez odlaganja izvršiti povraćaj uplata koje je primio od Potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Crafter može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok nam ne dostavite dokaz da ste nam poslali robu.

  Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. U takvim slučajevima, Crafter ima pravo da vrati umanjenu cenu.

  Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u sledećim slučajevima:

  1) pružanje usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;

  2) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

  3) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

  4) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

  5) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom; 

  6) ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu.

  10. SAOBRAZNOST I REKLAMACIJA

  Ovaj deo Uslova poslovanja se odnosi na situaciju kada roba Kupcu nije stigla u ispravnom stanju. Ukoliko je roba u ispravnom stanju, ali kao Potrošač želite da je vratite, vidite PRAVO NA ODUSTANAK.

   

  1. REKLAMACIJE NA OŠTEĆENJE NASTALO U TRANSPORTU 

  Prilikom isporuke Kupac je dužan da dobro pogleda ambalažu. U slučaju da je ambalaža oštećena, Kupac dostavljaču treba da skrenete pažnju na oštećenje ambalaže. Ukoliko ima vidljivih tragova oštećenja na samoj ambalaži odnosno pakovanju Kupac treba da zamoli dostavljača da sačeka da se proveri i da li je sam sadržaj isporuke oštećen. U slučaju da je oštećen sam sadržaj isporuke Potrošač treba da zatraži da se sadržaj isporuke vrati kompaniji Crafter.

  Krajnji rok za prijavu reklamacija na oštećenje u transportu je 24h. Ukoliko primetite oštećenje, molimo Vas da odmah pošaljete fotografije proizvoda i ambalaže na eshop@crafter.rs zajedno sa informacijama o vremenu kada je izvršena dostava, i broju računa-otpremnice po kome ste kupili proizvod.

   

  2. REKLAMACIJE U POGLEDU NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

  Ukoliko kupovinu vrši Kupac kao Potrošač (u smislu odeljka 1 Uslova poslovanja),  primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača (čl. 50. do 53.) i odredbe odeljka POSEBNA PRAVA POTROŠAČA.

  Ukoliko kupovinu vrši Kupac kao pravno lice, u pogledu saobraznosti primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na odgovornost prodavca za materijalne nedostatke na stvari. U skladu sa odredbama navedenog zakona, Kupac pravno lice dužan je da kupljenu stvar pregleda i da o vidljivim nedostacima odmah, bez odlaganja obavesti Crafter uz priloženi račun za kupljenu robu. U suprotnom Kupac gubi pravo na zaštitu od fizičkih nedostataka na stvari koje se mogu uočiti uobičajenim pregledom. U slučaju da stvar ima nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), Kupac je dužan da o tom nedostatku obavesti Crafter odmah nakon što je otkrio skriveni nedostatak, uz priloženi račun za kupljenu robu slanjem obaveštenja u pisanoj formi. Ako Kupac ne obavesti blagovremeno Crafter o skrivenom nedostatku na stvari, gubi pravo na pravnu zaštitu. Crafter ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne 6 (šest) meseci od predaje stvari kupcu, izuzev ako Crafter za tu vrstu robe nije Kupcu dao Garanciju u smislu odredaba odeljka GARANCIJA.

  U svakom slučaju, troškovi kontrole saobraznosti proizvoda, deklarisanih tehničkih karakteristika, zdravstvene ispravnosti ili kontrole usaglašenosti proizvoda sa standardima, koji se obavljaju u ispitnim laboratorijama, odnosno od strane trećih lica, na zahtev Kupca (nezavisno da li je pravno lice ili Potrošač), padaju na teret Kupca, osim ukoliko se kontrolom ustanovi da je nedostatak posledica greške u materijalu i/ili posledica greške u proizvodnji.

   

  3. POSEBNA PRAVA POTROŠAČA

  3.1. Šta znači saobraznost?

  Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

  1) ako odgovara opisu koji smo Vam dali;

  2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je nama bila poznata;

  3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

  4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe.

  Ukoliko smatrate da neki od ovih uslova nije ispunjen, možete izjaviti reklamaciju.

  Ipak, treba imati u vidu da reklamacija neće biti uspešna u slučaju neadekvatnog rukovanja proizvodom i njegovim korišćenjem, koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu ili u skladu sa njegovom namenom, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za rukovanje kao i korišćenje uređaja u nepredviđenim uslovima i prostorima.

   

  3.2. U kom roku Potrošač može izjaviti reklamaciju?

  Crafter je odgovoran za nesaobraznost robe prema Potrošaču u roku od dve godine od dana isporuke. Ovaj rok može biti duži ukoliko za određeni proizvod postoji posebna garancija, u kom slučaju Vam dostavljamo garantni list. Više o garancijama videti odeljak Garancije.

   

  3.3. Postupak izjavljivanja reklamacije

  Ukoliko smatrate da je proizvod nesaobrazan i želite da izjavite reklamaciju, potrebno je da zahtev za reklamaciju dostavite poštom na adresu Federika Felinija 21, Beograd – Surčin, odnosno elektronskom poštom na adresu eshop@crafter.rs sa naznakom: Reklamacija ili pozivom na broj telefona 0800 301 169.

  Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju Potrošač je dužan da:

  1. Dostavi reklamirani proizvod
  2. Dostavi dokaz o kupovini – račun-otpremnicu ili drugi dokaz kojim se potvrđuje kupovina robe.
  3. Dostavi popunjen reklamacioni list, koji je moguće preuzeti na sledećem linku REKLAMACIONI LIST. Podatke koje unosite u reklamacioni list možete naći u narednom odeljku.

  Ukoliko reklamaciju izjavljujete putem elektronske pošte, dužni ste da nam najkasnije narednog radnog dana pošaljete artikal koji reklamirate. Nećemo biti u mogućnosti da odlučimo o osnovanosti Vaše reklamacije pre nego što nam reklamirani artikal bude dostavljen.

  Ukoliko imate bilo kakvo pitanje oko toka Vaše reklamacije ili Vam je potrebno bilo kakvo dodatno objašnjenje, možete da nas kontaktirate mejlom na adresu eshop@crafter.rs ili telefonom na 0800 301 169.

   

  3.4. Postupak rešavanja reklamacije

  Reklamacioni postupak pokrećete popunjavanjem reklamacionog lista koji je moguće preuzeti na sledećem linku REKLAMACIONI LIST. U obrazac reklamacionog lista obavezno upisujete:

  • svoje ime i prezime
  • adresu, broj telefona i e-mail adresu
  • broj artikla i količinu
  • kratak opis reklamirane nesaobraznosti
  • datum prijema robe (datum prelaska rizika na potrošača)
  • datum kupovine
  • broj računa
  • cenu po kojoj je reklamirana roba kupljena
  • potpis.

  Potpisom na Reklamacionom listu, potvrđujete da su podaci koje ste uneli tačni, a posebno podaci o Vašoj adresi na koju prodavac treba da dostavi pisani odgovor na izjavljenu reklamaciju. Potpisom na reklamacionom listu takođe potvrđujete da ste saglasni da Vam prodavac potvrdu o prijemu reklamacionog lista i svoj odgovor na izjavljenu reklamaciju može dostaviti elektronskim putem na adresu za prijem elektronske pošte navedene u reklamacionom listu.

  Elektronskim putem ćemo Vam na adresu za prijem elektronske pošte navedene u reklamacionom listu dostaviti potvrdu o prijemu Vašeg reklamacionog lista.

  Nakon što primimo Vaš Zahtev za reklamaciju, odgovorićemo Vam najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, elektronskim putem sa odgovorom. Obavestićemo Vas da li prihvatamo reklamaciju, izjasnićemo se o Vašem zahtevu i dati konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

  Kao datum od koga se računa rok za odgovor na Vašu reklamaciju u skladu sa odredbom čl. 56 st. 7 Zakona o zaštiti potrošača (datum podnošenja reklamacije), uzima se datum kada primimo Vašu pošiljku na adresu navedenu u tački 3.3. ovih Uslova.

  Rok neće biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

  Crafter je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko smo dobili Vašu prethodnu saglasnost. Stoga Vas molimo da svoju saglasnost date u najkraćem mogućem roku od momenta prijema našeg odgovora na reklamaciju, kako bi Crafter mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje Vaše saglasnosti smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Crafter nije u mogućnosti da udovolji Vašem zahtevu u zakonskom roku.

  Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, obavestićemo Vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i navesti rok u kome ćemo je rešiti, uz Vašu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

  Kupcu će Prodavac dostaviti popravljeni proizvod na isti način na koji mu je prvobitno dostavljen reklamirani proizvod.

  Ukoliko Vas dostavljač ne pronađe na dostavnoj adresi, dostavna služba Vas kontaktira i dogovara novi termin dostave.

  Ukoliko nakon toga dostavljanje reklamirane robe bude i dalje onemogućeno krivicom Kupca, odnosno osobe koja je naznačena prilikom unošenja informacija o dostavi, roba će biti vraćena u sedište Prodavca. Nakon isteka perioda od 10 radnih dana Crafter ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje, odnoso rashodovan.

  O osnovanosti reklamacije odlučuje nadležno lice u kompaniji Crafter. Ukoliko nadležno lice bude smatralo da reklamacija nije osnovana, obrazuje se tročlana Komisija za rešavanje reklamacija, koja donosi konačnu odluku, a koja se u prethodno navedenom roku saopštava Potrošaču.

   

  3.5. Dostavljanje robe na reklamaciju/servisiranje

  Roba koju šaljete na servis poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su nam na ovaj način dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane kompanije Crafter, već će Vam biti vraćeni o Vašem trošku. Crafter ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa Vaše adrese.

  Ukoliko je utvrđeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Crafter ne odgovara, u slučaju povraćaja novca, nismo dužni da vratimo pun iznos kupoprodajne cene, već ćemo cenu umanjiti za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja. Procenu će vršiti ovlašćena lica kompanije Crafter (serviseri).

   

  3.6. Prava Potrošača po osnovu reklamacije

  U slučaju osnovanosti reklamacije, Potrošač ima pravo da traži od kompanije Crafter da o svom trošku obezbedi servisiranje. Osim toga Potrošač ima pravo na:

  a. Zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov, ispravan proizvod;

  b. Umanjenje cene ili vraćanja uplaćenog iznosa prema priloženom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće.

  Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće opravkom ili zamenom, imate pravo da zahtevate odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

  • Nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
  • Ne možete da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako nismo izvršili opravku ili zamenu u primerenom roku;
  • Opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Vas zbog prirode robe i njene namene;
  • Otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Crafter.

  Nesrazmerno opterećenje za Crafter u smislu stava 2. tačka 4. ovog odeljka, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

  • Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
  • Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
  • Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Vas.

  Imate pravo da zahtevate zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskinete ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz Vašu izričitu saglasnost.

  Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je nabavljate, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Vas i uz Vašu saglasnost.

  Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Vas,  imate pravo da birate između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz Vašu izričitu saglasnost.

  Ne možete da raskinete ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Molimo Vas da ne zloupotrebljavate svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, bićete dužni da nam naknadite štetu koju nam time prouzrokujete. Crafter će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju ste istakli i ako utvrdimo da ste i pored nepostojanja neosaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuli ugovor, Crafter će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

   

  Postupak ukoliko je doneta odluka da se uvaži reklamacija:

  • Potrošaču se šalje obaveštenje, pisanim putem ili putem e-maila u kome se obaveštava da je reklamacija usvojena.
  • Ukoliko se potrošač opredelio za popravku kupljenog proizvoda, Potrošaču se šalje popravljeni proizvod na isti način na koji mu je prvobitno dostavljen reklamirani proizvod.
  • Ukoliko se Potrošač opredelio za zamenu reklamiranog proizvoda drugim istovetnim ili sličnim proizvodom, Potrošaču se novi proizvod dostavlja nakon što Potrošač obavesti Crafter pisanim putem o svom izboru, nakon što mu je  dostavljeno obaveštenje o usvojenoj reklamaciji.
  • Ukoliko se potrošač opredelio za raskid ugovora, Potrošaču se vraća novac koji je platio za reklamirani proizvod. Povrat novca Potrošaču izvršiće se uplatom na tekući račun Potrošača u roku od 15 dana od dana reklamacije.

  Postupak ukoliko je doneta odluka da se ne uvaži reklamacija:

  • Potrošaču se, putem preporučene pošiljke, uz reklamiranu robu dostavlja pisano obaveštenje da je postupak po podnetoj reklamaciji okončan, da reklamacija nije uvažena uz navođenje razloga za to.
  • Smatraće se da je Potrošač uredno obavešten o podnetoj reklamaciji u skladu čl. 56. st. 7. Zakona o zaštiti potrošača i to momentom pokušaja uručenja preporučene pošiljke, ukoliko se pošiljka ne može uručiti usled činjenice da Potrošač ne živi na adresi koju je naveo u potvrdi o prijemu reklamacije (nepoznata adresa) ili usled činjenice da odbija prijem pošiljke.

   

  3.7. Servisiranje posle isteka roka za saobraznost

  Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine) odnosno garantnog roka (ukoliko postoji garancija), Potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis - popravku i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Crafter će rado izaći u susret Potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

   

  4. GARANCIJA

  Za pojedine vrste robe Crafter izdaje garanciju. Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom.

  Kod robe koja je snabdevena garancijama važe garantni rokovi koji su naznačeni u samim garancijama – garantnim listovima, pri čemu garancije ne isključuju niti utiču na prava kupca u vezi sa saobraznošću robe sa kupoprodajnim ugovorom.

  Ako je Crafter Kupcu dao garanciju za ispravnost robe u toku određenog vremena, Kupac može, u slučaju da roba nije ispravna, zatražiti popravku u razumnom roku, te ako Crafter to ne izvrši, zatražiti zamenu neispravnog proizvoda. Kupac je ovlašćen, samo sa garantnim listom koji je dobio pri kupovini i sa originalnim računom, da istakne svoja prava na osnovu garancije. Popravka ili zamena moraju biti izvršeni u razumnom roku, a u protivnom Kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cene. Crafter će nastojati da izvrši popravku ili zamenu u najkraćem mogućem roku.

  Garancija važi u sledećim slučajevima:

  1. Ako je uz reklamirani proizvod u garantnom roku priložen originalni račun o kupovini i garantni list.
  2. Ako su nedostaci na proizvodu nastali u garantnom roku posledica greške u materijalu od koga je proizvod izrađen i/ili kao posledica greške u postupku proizvodnje.
  3. Ako je proizvod reklamiran u garantnom roku koji počinje da teče od datuma kupovine reklamiranog proizvoda odnosno datuma navedenog na računu.

  Garancijom nisu pokriveni nedostaci na proizvodu koji su nastali u sledećim slučajevima:

  1. Ako proizvod nije pušten u rad, korišćen i održavan u skladu sa uputstvom o rukovanju (važi za proizvode uz koje se dostavlja uputstvo za rukovanje).
  2. Upotrebom proizvoda u svrhe za koje proizvod nije namenjen (npr. upotreba vodoinstalaterskih klješta „papagajki“ u autoservisima za otpuštanje holendera na kočionim instalacijama, upotreba odvijača i bičeva sa PH prihvatom na vijcima sa PZ prihvatom i obrnuto, upotreba standardnih nasadnih ključeva na pneumatskim alatima, upotreba električne brusilice kao polir mašine, upotreba rezne ploče za brušenje, upotreba moment ključa za početno otpuštanje i sl.).
  3. Usled nepravilne upotrebe proizvoda (npr. upotreba račni za početna otpuštanja ili završna zatezanja vijaka, upotreba čekića pri radu sa odvijačem bez metalne (udarne) kugle, upotreba pneumatskog alata na instalaciji bez pripremne grupe, upotreba aparata za zavarivanje na agregatu malog kapaciteta i bez zaštite od prednapona, upotreba zaptivnih masa i lepkova na neočišćenim ili neodmašćenim ili površinama i sl.).
  4. Usled upotrebe prekomerne sile (npr. upotreba produžne cevi na ključu za točkove radi povećanja sile odvijanja, upotreba čekića na sečicama radi povećanja sile sečenja, upotreba čekića na nasadnom ključu radi lakšeg otpuštanja vijaka, povećanje pritiska na bušilicu ili brusilicu radi bržeg bušenja ili sečenja i sl.).
  5. Usled prirodnog habanja proizvoda nastalog kod dugotrajne pravilne upotrebe - ovim su obuhvaćena oštećenja nastala kao posledica prirodnog habanja materijala od koga je proizveden artikal usled dugotrajne pravilne upotrebe (npr. izlizan prihvat odvijača, istupljeni rezni deo sečica ili nazubljenog prihvata klješta, ili istrošenosti potrošnih delova kao što su grafitne četkice i kuglični ležajevi, pokidani elekrtični kablovi, lopatice pneumatskih alata, zaptivke, priključci za vazduh, oštećene stezne glave – futeri, pedovi – nosači, paknovi klešta za pop nitne, delovi mehanizma račne i drugi.).
  6. Kod bilo kakvih prepravki alata radi prolagođavanja drugoj nameni (napr. brušenje odvijača radi pravljenja šila, sečenje ili savijanje viljuškastog ključa radi lakše primene na teško dostupnim mestima i sl).
  7. Kod neovlašćenih popravki alata, nepoštavanja servisnih intervala kontrolnih servisa i upotrebe neoriginalnih rezervnih delova.

   

  11. POLITIKA PRIVATNOSTI

   

  Ukoliko se interesujete za obradu i zaštitu Vaših podataka o ličnosti u okviru privrednog društva Crafter d.o.o. Beograd, DOBRO DOŠLI, ovaj odeljak je pravo mesto za Vas!

  Mi cenimo Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Upravo iz tih razloga ovom Politikom privatnosti na transparentan i lako razumljiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane Crafter d.o.o. Beograd, TC Zmaj, Autoput E70 18, 11000 Beograd MB: 21601365, koja se nalazi u položaju rukovaoca Vaših podatka o ličnosti (u nastavku „Crafter“ ili „mi“ ).

  Ovde se nalaze informacije o svim podacima koje prikupljamo o Vama, prilikom različitih vidova saradnje, posebno podaci koje prikupljamo kada pristupite našoj internet stranici www.crafter.rs, kada se registrujete i napravite profil ili kada samo odlučite da kupujete online naše proizvode kao gost.

  Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

  U slučaju da naš sajt sadrži linkove ka drugim internet stranicama, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama. Imajte u vidu da Crafter nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet stranica, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti kada posećujete druge sajtove.

   

   1. Na koji način prikupljamo Vaše lične podatke i po kom pravnom osnovu? 

  2. Koje podatke prikupljamo od Vas? 

  2.1. Kupovina/porudžbina u Crafteru prodavnici/web sajtu/aplikaciji 

  2.2. Plaćanje preko administrativne zabrane 

  2.3. Reklamacije 

  2.4. Otvaranje korisničkog naloga na Crafter sajtu/aplikaciji 

  2.5. Kontaktiranje sa Crafterom – različite vrste upita (kontakt e mailom, telefonom, putem društvenih mreža) 

  2.6. Marketinške svrhe - prijava za kontaktiranje i dobijanje obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama – Newsletter i kampanje putem broja telefona 

  2.7. Promotivne radnje, nagradne igre, sponzorstva 

  2.8. Profilisanje 

  2.9. Poseta internet stranice 

  2.10. Korišćenje kolačića 

  2.11. Google analitika 

  2.12. Društvene mreže 

  2.13. Video nadzor 

  3. Ko ima pristup Vašim podacima? 

  4. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke? 

  5. Podaci o maloletnim licima 

  6. Bezbednosne mere 

  7. Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?

  8. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

   

  1. Na koji način prikupljamo Vaše lične podatke i po kom pravnom osnovu?

  Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge, popunite određeni formular ili kada prikupimo podatke putem bezbednosnih kamera u našim maloprodajnim objektima. 

  Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive, a Crafter i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način.

  U skladu sa važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu ličnih podataka, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke po sledećim pravnim osnovima:

  • kada nam je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za zaključenje i ispunjenje ugovora kome pristupate;
  • kada nam je obrada Vaših ličnih potrebna za ispunjenje određenih zakonskih obaveza (ovde spadaju naročito podaci koje čuvamo zbog poreskih obaveza);
  • kada za obradu Vaših podataka imamo legitiman interes, osim ukoliko su nad tim interesima pretežniji Vaši interesi ili osnovna prava i slobode;
  • kada ste nam za obradu Vaših ličnih podataka dali saglasnost za određenu svrhu obrade, pri čemu u svakom trenutku imate pravo da datu saglasnost povučete;

  Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza.

  Dostavljanje ličnih podataka po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko nam uskratite ove podatke, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo određene usluge (kao što je na primer dostava proizvoda na kućnu adresu ili slanje newsletter-a preko e-mail adrese).

  Napominjemo da se svi navedeni pravni osnovi primenjuju u zavisnosti od svrhe za koju prikupljamo Vaše podatake, a o čemu ćemo Vas obavestiti u svakom konkretnom slučaju. Više o svrsi i vrsti podataka koje prikupljamo možete pogledati u odeljku „Koje podatake prikupljamo od Vas?“

  2. Koje podatke prikupljamo od Vas

  Crafter prikuplja nekoliko kategorija ličnih podataka, a u zavisnosti od konkretnog zahteva korisnika/kupaca.

  2.1. Kupovina/porudžbina u Crafter prodavnici/web sajtu

  Kada obavite kupovinu u Crafter prodavnici, putem web sajta, u zavisnosti od slučaja, od Vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti koji su neophodni za zaključenje ugovora o prodaji na daljinu, kreiranje porudžbine ili radi ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji – realizaciji isporuke, naplate i prijema robe.

  U slučaju kupovine u Crafter prodavnicama za isporuku robe na kućnu adresu potrebni su nam sledeći podaci:

  - ime i prezime;

  - broj telefona;

  - adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)

  Kada koristite naše usluge kupovine online putem web sajta, pored navedenih podataka dodatno nam je potreban i podatak o Vašoj e-mail adresi, kako bi potvrdili kupovinu i poslali Vam porudzbenicu.

  Ukoliko vršite online plaćanje kako bi osigurali sigurnu kupovinu prikupljamo i podatke o izvršenoj transakciji.

  Online kupovinu možete realizovati iako niste registrovani na sajtu Craftera, odnosno kao gost.

  Kupovinu možete izvršiti i putem poziva našeg kontakt centra. U tom slučaju obavezno prikupljamo podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, adresi (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat), e-mail adresi.

  Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji na daljinu, što obuhvata upravljanje i praćenje porudžbina, komunikaciju sa Vama, kao i postupanje u slučaju prigovora ili opomene.

  Kako bismo se postarali da proizvodi koje kupite od nas budu dostavljeni na tačnu adresu, Vaše podatke delimo sa našim eksternim partnerima, a u cilju pružanja odgovarajućih usluga (npr. Vaše ime, adresa isporuke). Više o našim partnerima pogledajte u odeljku „Ko ima pristup Vašim podacima?“

  2.3. Reklamacije

  Crafter je dužan po osnovu Zakona o zaštiti potrošača da kupcima obezbedi mogućnost ulaganja reklamacija na kupljene proizvode.

  U tom slučaju, prilikom ulaganja reklamacije od Vas kao kupca možemo da uzmemo podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, e-mail adresi i/ili kućnu adresu, ukoliko je potrebno slanje robe ili izlazak na teren.

  Podatke prikupljenje na ovaj način koristimo isključivo radi rešavanja i odgovaranja na Vaše reklamacije.

  2.4. Otvaranje korisničkog naloga na Crafter sajtu

  Kada odlučite da se registrujete na našem sajtu odnosno da kreirate Vaš personalizovani profil, u tu svrhu prikupljamo sledeće podatke:

  • Obavezni podaci:

  o   ime i prezime;

  o   e-mail adresa;

  o   lozinka;

  o   Adresa

  • Dodatni podaci:

  o   pol;

  o   datum i godina rođenja;

  o   broj telefona;

  o   Delatnost

  U slučaju da kao registrovani korisnik sa Vašeg profila odlučite da kupite neki od naših proizvoda dostupnih na našoj internet stranici, a u skladu sa našim Uslovima poslovanja, u cilju izvršenja transakcije i isporuke robe, pored podataka o Vama kao registrovanog korisnika možemo da zahtevamo dodatne podatke, kako je to navedeno pod tačkom 2.1. ove Politike Privatnosti.

  Napominjemo da ni u kom slučaju ne prikupljamo posebne kategorije podataka, kao što su podaci koji se odnose na Vaše rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao ni obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka, podataka u vezi zdravstvenog stanja, seksualnog života ili seksualne orijentacije.

  S obzirom da profil kreiramo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti, u svakom trenutku možete da povučete Vašu saglasnost, brisanjem profila, nakon čega ćemo obrisati sve podatke koje posedujemo o Vama u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 3 dana.

  2.5. Kontaktiranje sa Crafterom – različite vrste upita (kontakt e mailom, telefonom, putem društvenih mreža ili web sajta)

  U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama, kao i vrste upita možemo da prikupljamo Vaše podatke o imenu, prezimenu, broju telefona, adresi e-pošte, kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.

  U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama, kao i vrste upita možemo da prikupljamo Vaše podatke o imenu, prezimenu, broju telefona, adresi e-pošte, kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.

  Možete da nas kontaktirate i kada želite da obavite kupovinu putem telefona. U tom slučaju obrađujemo Vaše podatke, kako je to navedeno u odeljku 2.1. ove Politike Privatnosti.

  2.6. Marketinške svrhe - prijava za kontaktiranje i dobijanje obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama – Newsletter i kampanje putem broja telefona

  Crafter, u saradnji sa kompanijom Wurth doo Beograd, dostavlja obaveštenja o promotivnim ponudama i za ovu namenu zajednički prikuplja podatke koji se, uz saglasnost kupca, razmenjuju sa kompanijom Wurth doo (MB:17155172 PIB:100000362).

  Postoji nekoliko načina da se prijavite za slanje promotivnih ponuda od strane Craftera, odnosno Wurth-a:

  Prilikom ostavljanja ovih podataka možete dobrovoljno prihvatiti i našu celokupnu Politiku privatnosti u kom slučaju se saglašavate da prikupljamo Vaše interakcije (reklamacije, kupovine, pozivanje kontakt centra i sl.) sa Crafterom radi unapređenja korisničkog iskustva i slanja personalizovanih ponuda.

  • Ukoliko želite da Vas kontaktiramo i da primate naša obaveštanje o aktuelnim ponudama i promocijama, na našem web sajtu u svakom trenutku možete ostaviti sledeće podatke na dnu stranice:

  • broj telefona – ako su u pitanju obaveštenja i ponude putem sms-a, mobilnih aplikacija (Viber, WhatsApp) i našeg kontakt centra.

  • adresu e-pošte ako su u pitanju obaveštenja i ponude putem newsletter-a.

  • Crafter će Vam i prilikom registracije, odnosno kreiranja profila na internet stranici/mobilnoj aplikaciji, ponuditi uslugu slanja obaveštenja o aktuelnim ponudama i promocijama na mail, broj telefona putem sms-a, ili mobilnih aplikacija (Viber, WhatsApp) i našeg kontakt centra i tom prilikom pored podataka koje ostavljate prilikom registracije, dodatno možete da prihvatite slanje promotivnih ponuda.
   Ova polja nisu obavezna, tako da je moguće kreiranje profila i bez prihvatanja slanja promotivnih ponuda.
   Ukoliko se niste prijavili za slanje promotivnih ponuda prilikom registracije, u svakom trenutku možete pristupiti Vašem profilu i u sekciji „obaveštenja“ označiti da želite da primate obaveštenja na mail, putem sms-a, mobilnih aplikacija (Viber, WhatsApp) i našeg kontakt centra.

  Vašu saglasnost za prijem obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama možete da opozovete u svakom trenutku, u tom slučaju ćemo prestati da Vam šaljemo promotivne ponude. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. S obzirom da će se newsletteri od strane Craftera i od strane Wurth-a slati sa različitih servera, opciju povlačenja saglasnosti za Crafter ponude iskoristite ako što ćete se odjaviti preko linka na dnu newslettera koji dobijete od Craftera, a dok se na nesletteru poslatom od strane Wurth-a možete odjaviti sa mejling liste za Wurth.

  Nezavisno od načina na koji ste se prijavili za prijem obaveštenja, Vašu saglasnost možete opozvati putem opcije odjava koja se nalazi u dnu svakog mail-a ili direktno slanjem poruke kroz sms, mobilne aplikacije (Viber, WhatsApp) ili prilikom poziva našeg kontakt centra, ukoliko ste saglasnost dali za ovakav vid obaveštenja.

  Ukoliko imate kreiran profil na našem sajtu, Vašu saglasnost možete opozvati i putem Vašeg kreiranog profila u sekciji „Saglasnosti“, tako što ćete odčekirati opciju za slanje promotivnih ponuda. Opciju prijave i odjave na Vašem profilu možete koristiti u svakom trenutku, a mi ćemo postupati u skladu sa Vašim zahtevima.

  Obaveštavamo Vas da u slučaju za slanje newslettera/poruka preko mobilnih aplikacija/sms/poziva putem kontakt centra angažujemo eksterne partnere u cilju izvršenja ovih usluga može da dođe do prenosa Vaših podataka tim licima. Više o našim parterima pogledajte u odeljku „Ko ima pristup Vašim podacima?“

  2.7. Poseta internet stranice

  Uz Vašu saglasnost, beležimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice www.crafter.rs, mobilnih aplikacija i newslettera. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove, koje tamo koristite. Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa Vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o Vašoj e-mail adresi kako bismo omogućili kreiranje reklamne ponude od strane Craftera u obliku newslettera, on-site reklame i štampanog materijala, prilagođene Vašem ličnom interesovanju i time poboljšamo našu ponudu.

  Crafter obrađuje Vaše podatke prilikom posete ove internet stranice, prilikom korišćenja aplikacija i drugih platformi. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja.

  Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

  - IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,

  - datum i vreme pristupa,

  - ime i URL preuzete datoteke,

  - internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),

  - pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg provajdera.

  Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u svrhe:

  - obezbeđivanja uspostavljanja nesmetane veze,

  - obezbeđivanja komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije,

  - procene bezbednosti i stabilnosti sistema.

  Ukoliko ste u Vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima Vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, odnosno dali svoj pristanak, ovu funkciju koristimo kako bismo Vam ponudili individualne usluge na osnovu Vaše trenutne lokacije (na primer, lokaciju najbliže prodavnice). Podatke o lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu.

  Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funkcionisanje sajta. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

  2.8. Korišćenje kolačića

  Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće. Kolačići su male datoteke koje se prilikom posete naše internet stranice čuvaju na Vašem uređaju (laptop, tablet, smartphone itd.). Kolačić ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa Vašim identitetom. S jedne strane, korišćenje kolačića služi da Vam poseta internet stranici bude prijatnija. Mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na Vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite.

  S druge strane, kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da Vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon 5 godina, s tim da ih Vi uvek možete obrisati ručno na Vašem računaru.

  Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite Vaš pretraživač tako da se na Vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

  Više o upotrebi kolačića i načinu njihovog prikupljanja možete da pročitate u našoj Politici kolačića.

  2.9. Google analitika

  Za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naših internet stranica, koristimo takozvani Google Analytics - uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. ("Google"). U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o Vašem korišćenju ove internet stranice:

  - tip/verzija pretraživača,

  - operativni sistem koji se koristi,

  - referrer URL (prethodno posećena stranica),

  - hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),

  - vreme upita servera

  Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje). Ni pod kojim uslovima Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a

  Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics

  2.10. Društvene mreže

  Podatke na društvenim mrežama velikim delom obrađuje sam operater, i na taj deo Crafter ima ograničen uticaj.

  Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:

  Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.

  Podake prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka kao što su komentari, video snimci, slike, lajkovi, objavljuje operater. Crafter ove podatke ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitnog sadržaja i podataka koji predstavljaju krivično delo.

  Sa operaterom društvene mreže delom postoji odnos u skladu sa čl. 45 Zakona (zajednička odgovornost):

  Za metode web praćenja koje operater platforme društvene mreže omogućava, operater i mi smo zajednički odgovorni. Web praćenje (webtracking) može pritom da usledi i nezavisno od toga da li ste na platformu društvene mreže prijavljeni ili registrovani. Kao što smo već napomenuli, nažalost samo ograničeno možemo da utičemo na metode web praćenja operatera, na primer ne možemo da ih isključimo.

  Pravni osnov za metode web praćenja je legitiman interes, koji se sastoji u tome da se platforma društvene mreže i konkretna fan stranica (fan-page) optimizuju.

  2.13. Video nadzor

  Crafter u svim maloprodajnim objektima koristi video nadzor za potrebe bezbednosti svojih zaposlenih i imovine, i radi otkrivanja krivičnih dela i drugih spornih situacija. Obaveštenje o video nadzoru se nalazi na ulazu u svaki naš maloprodajni objekat i isto se koristi u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Informacije prikupljene putem video nadzora čuvamo u vremenskom periodu koji nam omogućava da pomognemo regulatornim telima i organima za sprovođenje zakona, a najduže 30 dana, nakon čega se svi podaci automatski brišu. Ove informacije se čuvaju na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti i pristup je ograničen samo na kvalifikovano osoblje obezbeđenja.

  3. Ko ima pristup Vašim podacima?

  Crafteru je od izuzetne važnosti zaštita Vaših podataka o ličnosti, upravo zbog toga vodimo računa da Vaši podaci o ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima. Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.

  Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, Vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima – našim partnerima, na prvom mestu Wurh doo Beograd, a zatim i partnerima  koji pružaju usluge u ime Craftera (npr. Kurirska služba, Služba reklamacija, IT partneri koji se bave održavanjem našeg web sajta/mobilne aplikacije).

  U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim parterima i način zaštite i postupanja sa Vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.

  Radi ostvarivanja posebnih pogodnosti prilikom kupovine, Vaši podaci mogu se podeliti i sa partnerskom kompanijom Wurth doo isključivo uz vašu izričitu saglasnost.

  4. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

  Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti.

  U slučaju kreiranja profila na našem sajtu ili prikupljanja podatka po osnovu saglasnosti, podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja korisničkog profila odnosno povlačenja date saglasnosti. Pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

  Podatke, prikupljene na osnovu saglasnosti, obrisaćemo i pre povlačenja saglasnosti, ako je ostvarena svrha za koju smo prikupljali podatke (kao što to radimo sa učesnicima nagradnih igara).

  Kada je osnov prikupljanja podataka zaključenje i izvršenje ugovora, podatke o realizovanim kupovinama i kupcima čuvamo koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji. (npr. podaci o uloženim reklamacijama se čuvaju koliko je to propisano Zakonom o zaštiti potrošača).

  Nakon isteka predviđenih rokova, odnosno nakon povlačenja saglasnosti, ukoliko se podaci obrađuju po tom osnovu, svi podaci o kupcima će biti depersonalizovani odnosno obrisani ili uništeni.

  Kada su u pitanju podaci o kupovini, kupac može i sam da izvrši depersonalizciju podataka nakon isteka propisanih rokova. Depersonalizacija se vrši preko linka koji se kupcu dostavlja putem generičkog mail-a prilikom uspešnog kreiranja porudžbine.

  5. Podaci o maloletnim licima

  Crafter ne obrađuje namerno podatke o ličnosti maloletne dece ispod 16 godina.

  U cilju prevencije prodaje proizvoda licima mlađim od 16 godina, Crafter prilikom kupovine kao obavezno polje zahteva unošenje podatke o godini i mesecu rođenja.

  Lica koja su mlađa od 16 godina, ne mogu da kreiraju personalizovane profile na našoj internet stranici.

  Odraslima se preporučuje da pravilno nadziru maloletnike pod svojim starateljstvom dok pretražuju po internetu, a naročito kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka.

  6. Bezbednosne mere

  Kako bi se osigurala zaštita podataka o ličnosti Crafter je usvojio čitav niz pravila koja regulišu obradu i zaštitu podataka o ličnosti.

  Implementirani su različiti mehanizmi, poput obavezne obuke svih zaposlenih za postupanje poverljivim i ličnim podacima, pristup podacima o ličnosti je dozvoljen samo ovlašćenim licima, a pored toga postoje i jake politike lozinki. Pored navedenog Crafter je imenovao i lice za zaštitu podataka o ličnosti koje pomaže u procesu zaštite i obezbeđivanja bezbednosti ličnih podataka i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa Zakonom.

  Pored navedenog Crafter je svojim korisnicima omogućila depersonalizaciju podataka, mogućnost preuzimanja svih ličnih podataka koji se nalaze na sajtu (podaci o nalogu, porudžbine, komentari, želje...), i doneta je jaka politika lozinki na ličnim profilima (najmanje 6 karaktera, mala i velika slova, brojeve i znakove interpunkcije).

  Crafter konstantno prati i u zavisnosti od potreba unapređuje bezbednosne mere, a sve kako bi sprečila neovlašćeni pristup, gubitak ili unišenje podataka o ličnosti.

  7. Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?

  U svakom trenutku možete nam se obratiti sa nekim od navedenih zahteva:

  • da Vam omogucimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće, strane ili kategorije trećih strana sa kojima se Vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke.
  • da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih podataka;
  • da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku, legitimnom interesu ili ukoliko podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni;
  • da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka, ukoliko osporavate tačnost podataka o ličnosti u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podatka o ličnosti, ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, a ne želite da se podaci obrišu, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da Crafteru više nisu potrebni Vaši podaci;
  • da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom;
  • da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

   

  8. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

  Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 10.08.2021. godine.

  Politika privatnosti može biti izmenjena ili dopunjena, u zavisnosti od potreba i promene procesa u Crafteru, promene zakonskih okvira ili na zahtev nadležnog organa (Poverenika za zaštitu informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

  U ime Crafter-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Crafter-a odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti

  Preporučuje se da korisnici redovno prate izmene i dopune Politike privatnosti, na Crafterovom web sajtu.

  12. POLITIKA KOLAČIĆA

  Poslednji put ažurirano dana 22.07.2021.

   

  Politika kolačića

   

  Politika upotrebe kolačića kompanije („Politika upotrebe kolačića“) opisuje različite vrste kolačića koje se koriste na Sajtu u vlasništvu i pod kontrolom Crafter doo Beograd. Politika upotrebe kolačića čini sastavni deo Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti.

  Pojmovi koji su u Politici upotrebe kolačića napisani velikim slovom, imaju značenje koje je definisano u Uslovima poslovanja i Pravilniku o zaštiti podataka o ličnosti.

  1. Šta su kolačići?

  2. Zbog čega koristimo kolačiće

  3. Koje kolačiće koristimo

  4. Kako da isključite kolačiće

  5. Ažuriranje Politike upotrebe kolačića

   

  1. Šta su kolačići? 

  Da bismo održavali Sajt i obezbedili funkcionalnost kakvu očekujete, Crafter koristi tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolačići“.

  Kolačići su male datoteke koje šaljemo na Vaš računar i kojima kasnije možemo pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni i koriste, na primer, JavaScript ili Flash tehnologiju. Zahvaljujući kolačićima sa našeg sajta, možete pretraživati bez poteškoća, i možete videti rezultate koji su relevantni za Vas. Kolačići nam pokazuju šta interesuje Vas kao korisnika, što nam pomaže da poboljšamo upotrebu Sajta kako za Vas, tako i za druge korisnike.

   

  Kolačić prve strane i kolačić treće strane 

  Kolačiće sa interneta preuzima Vaš internet pretraživač kada prvi put posetite sajt. Sledeći put kada pristupite sajtu sa istog uređaja, kolačić i informacije u njemu se ili vraćaju sajtu koji ih je prikupio (Kolačić prve strane) ili na neku drugu lokaciju kojoj pripada (Kolačić treće strane).

  Provajderi kolačića treće strane postavljaju kolačiće kada ste prijavljeni na njihove stranice i posetite Sajt kompanije Crafter. Crafter nema uticaj na podešavanja kolačića na ovim veb-stranicama. Molimo Vas da posetite veb-sajtove trećih provajdera da biste dobili dodatne informacije o tome kako oni koriste kolačiće.

  Kolačići prve i treće stane omogućavaju veb-sajtovima da prepoznaju da li ste, koristeći isti pretraživač, ranije pristupili Sajtu kompanije Crafter, što u mnogim slučajevima utiče na prikazani sadržaj.

  Ako odbijete korišćenje svih kolačića, neće se koristiti ni kolačići prve niti kolačići treće strane. U tom slučaju, razlike između ova dva tipa kolačića neće postojati.

   

  2. Zbog čega koristimo kolačiće

  Kako bismo unapredili svoje usluge, Crafter koristi kolačiće. Neki kolačići koje koristimo neophodni su za pravilno funkcionisanje određenih usluga, a drugi se koriste za prikupljanje informacija o korišćenju internet stranice (statistiku), kako bismo mogli da je prilagodimo Vašim potrebama. Neki su kolačići privremeni i nestaju kada isključite pretraživač, a drugi su trajni i ostaju na Vašem računaru neko vreme. 

  Neki kolačići su neophodni radi funkcionalnosti stranice, dok se drugi koriste za poboljšanje radnih osobina i korisničkog iskustva.

  Ne prikupljamo i ne obrađujemo osetljive podatke (posebno zaštićene kategorije podataka o ličnosti) bez Vaše izričite saglasnosti.

   

  3. Koje kolačiće koristimo

  Crafter koristi više različitih kolačića koje možemo razvrstati u nekoliko kategorija kako bismo Vam pomogli da bolje razumete zašto i kako koristimo kolačiće. Više o svakoj kategoriji kolačića možete saznati u nastavku teksta.

   

  3.1. Neophodni kolačići

  Ovi kolačići su neophodni kako bi naš Sajt mogao pravilno da funkcioniše, s obzirom da određeni delovi Sajta jednostavno ne bi mogli da funkcionišu bez njih. Oni su uvek podešeni kada pristupite našem Sajtu i ne sadrže, odnosno ne sakupljaju podatke o ličnosti.

  Koristimo sledeće neophodne kolačiće: 

   

  Naziv

  Svrha

  Ko obezbeđuje kolačiće

  Koliko traju kolačići

  Vrsta

  ARRAffinity

  Ovaj kolačić se postavlja na veb sajtovima koji se pokreću na Windows Azure cloud platformi. Koristi se za balansiranje opterećenja kako bi se osiguralo da su zahtevi stranica korisnika  preusmereni na isti server u bilo kojoj sesiji pretraživanja. 

  azure.microsoft.com

  sesijski 

  HTTPOnly

  ASP.NET_SessionId

  Kolačić platforme za opšte namene, koji koriste sajtovi napisani tehnologijama koje su zasnovane na Miscrosoft.NET. Obično se koristi za održavanje anonimne korisničke sesije od strane servera.

  asp.net

  sesijski 

  HTTPOnly

  .ASPXANONYMOUS

  Ovaj kolačić koriste sajtovi koji koriste .NET tehnološku platformu Microsoft-a. On omogućava sajtu da održava anonimni korisnički ID da bi pratio jedinstvene korisnike u okviru sesije, a da se oni ne prijave ili na drugi način ne identifikuju. 

  asp.net

  sesijski

  HTTPOnly 

    

  3.2. Analitički kolačići

  Ovi kolačići omogućavaju da brojimo posete i izvore saobraćaja da bismo mogli da merimo i poboljšamo performanse našeg Sajta. Oni nam pomažu da znamo koje stranice su najviše i najmanje popularne i da vidimo kako se posetioci kreću po Sajtu. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju se objedinjavaju i stoga su anonimne. Ukoliko ne dozvolite upotrebu ovih kolačića, nećemo znati kada ste posetili naš Sajt.

  Naziv

  Svrha

  Ko obezbeđuje kolačiće

  Koliko traju kolačići

  Vrsta

  _gat

  Ovaj kolačić je povezan sa Google Universal Analitics, prema dokumentaciji koja se koristi za regulisanje brzine zahteva - ograničavanje prikupljanja podataka na sajtovima sa visokim prometom.

  googletagmanager.com

  1 dan

  HTTP

   

  3.3. Kolačići za ciljanje i reklamiranje 

  Ovi kolačići se postavljaju kroz našu lokaciju, a postavljaju ih naši partneri za reklamiranje. Njih mogu da koriste te kompanije da bi napravile profil vaših interesovanja i prikazale Vam relevantne reklame na drugim lokacijama. One rade tako što jedinstveno identifikuju Vaš pregledač i uređaj. Ako ne dozvolite ove kolačiće, nećete iskusiti naše ciljane reklame na drugim veb-lokacijama. 

  Naziv

  Svrha

  Ko obezbeđuje kolačiće

  Koliko traju kolačići

  Vrsta

  Facebook Pixel

  Ovaj kolačić je vezan za Facebook Ad platformu i služi za praćenje i analizu informacija o posetiocima sajta i aktivnostima koje su na sajtu obavili. Koristi se i za prikazivanje ciljanih oglasa ljudima koji su bili na sajtu.

  facebook.com

  2 godine

  Pixel

  BizoID, BizoData, BizoUserMatchHistory, BizoNetworkPartnerIndex

  Kolačići koje koristi LinkedIn Insight Tag vezan za LinkedIn Ads platformu. Kolačići služe za analiziranje rezultata oglasa, za praćenje i analiziranje aktivnosti posetilaca sajta, kao i za kreiranje oglasa koji targetiraju ljude koji su posećivali sajt.

  ads.linkedin.com

  6 meseci

  Pixel

  _gac

  Kolačić koji koristi da se isprati željena akcija posetioca sajta koji je prethodno imao interakciju sa oglasom plasiranim kroz Google Ads paltformu.

  googleadservices.com; google.com

  30 dana

  HTTP

    

  3.4. Funkcionalni kolačići

  Ovi kolačići imaju svrhu da prikupljaju i čuvaju anonimne informacije o Vašim izborima i željenim postavkama na Sajtu i omogućavaju nam da ponudimo različite personalizovane funkcionalnosti na Sajtu u skladu sa Vašim izborima.

  Naziv

  Svrha

  Ko obezbeđuje kolačiće

  Koliko traju kolačići

  Vrsta

  NOPCOMMERCE.AUTH

  Kolačić za autentifikaciju obrazaca. Koristi se za autentifikaciju registrovanih korisnika.

  nopcommerce.com

  sesijski

  HTTP

  Nop.customer

  Kolačić za kupce. Koristi se za identifikaciju neregistrovanih kupaca.

  nopcommerce.com

  trajni

  HTTP 

  nop.CompareProducts

  Kolačić za upoređivanje proizvoda. Čuva listu proizvoda za stranicu ,,uporedi proizvode". 

  nopcommerce.com

  sesijski

  HTTP

  NopCommerce.RecentlyViewedProducts

  Kolačić za nedavno pregledane proizvode. Čuva listu nedavno pregledanih proizvoda.

  nopcommerce.com

  sesijski

  HTTP

    

   

  4. Kako da isključite kolačiće

  Imate mogućnost da se složite sa upotrebom kolačića koji će Vam omogućiti da koristite sve funkcije našeg Sajta bez ograničenja. 

  Ako odbijete korišćenje svih kolačića, kolačići prve i treće strane će biti deaktivirani. Pored toga, kolačići prve strane će biti izbrisani. Nismo u mogućnosti da izbrišemo bilo koji kolačić treće strane. Iz tog razloga, morate sami da izbrišete kolačiće treće strane. Ovo može da se uradi samo unutar postavki Vašeg pretraživača. 

  Po potrebi, možete da promenite postavke kolačića u Vašem internet pretraživaču. Vaš internet pretraživač Vam omogućava da promenite podešavanja kolačića. Takva podešavanja se obično nalaze u meniju Vašeg internet pretraživača pod sledećim stavkama: "opcije", "alati" ili "preferencije". Takođe, možete da pogledate stavku "pomoć" u meniju. Različiti pretraživači mogu da koriste različite mehanizme za onemogućavanje kolačića.

  Kad je reč o podešavanjima pretraživača, isti principi važe i za brisanje bivših i za deaktiviranje novih kolačića. Molimo Vas da pratite odgovarajuće smernice Vašeg pretraživača kao što je gore opisano.

  Postoje i alati za čišćenje svih kolačića koje su ostavile veb-stranice koje ste posetili, kao što je www.allaboutcookies.org.

  U ime Crafter-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni 6 za obavljanje posla. Svi zaposleni Crafter-a odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti

   

  5. Ažuriranje Politike upotrebe kolačića

  Crafter s vremena na vreme ažurira Politiku upotrebe kolačića.

  O svim promenama koje se odnose na ovu Politiku upotrebe kolačića ćete biti obavešteni putem pop-up prozora na Sajtu.

  Takođe, na vrhu ove stranice možete pogledati kada je Politika upotrebe kolačića poslednji put ažurirana. 

   

  Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati na 011 422 0469 ili na mail info@crafter.rs.

   

  CRAFTER

   

  Aktivno privredno društvo  

   

  Matični broj: 21601365   PIB: 112069571 (AKTIVAN)   PDV status: AKTIVAN  

   

  Delatnost: Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama  (šifra: 4719)

   

  Adresa: Federika Felinija 21   Mesto: BEOGRAD