Kategorije proizvoda
  Meni Zatvori
  Vrati se na sve

  Uputstvo za punjenje akumulatora

  Uputstvo za punjenje akumulatora

  Kako napuniti akumulator?

  Pripremili smo vam uputstvo po koracima kako pravilno puniti akumulator:

  1. Neophodno je da se, prilikom odvajanja, prvo uklanja negativni pol, a zatim pozitivni pol. Prilikom povezivanja, postupite obratno. Ovo je važno jer u suprotnom postoji rizik od kratkog spoja. Takođe, stezaljke ne bi trebalo da dodiruju jedna drugu, niti bi trebalo da se uspostavlja veza s provodnim delovima kao što su ključ ili klešta. Dakle, pobrinite se da se stezaljke ne dodiruju s vozilom tako što ćete ih izolovati od metalnih delova.

  vadjenje akumulatora ispod haube

  2. Kako se skida akumulator?Uklonite kleme sa akumulatora, prvo crni kabl koji je ponekad plave boje (-), a potom crveni kabl (+). Za ovo će vam možda trebati određeni ključ za uklanjanje matica. Zapamtite ili slikajte koji kabl ide na koju stranu, jer ćete kasnije ponovo povezati akumulator.

  VAŽNA NAPOMENA: Povežite punjač na izvor napajanja (izvor električne energije) tek pošto ga povežete s akumulatorom. Koraci:

  a)   Povežite pozitivni pol,
  b)   Povežite negativni pol

  3. Sada punjač smete povezati s izvorom napajanja

  4. Pod nikakvim okolnostima punjač ne bi smeo biti povezan s električnom mrežom unapred. Dakle, izvucite utikač ako je već u utičnici.

  5.Prilikom povezivanja kablova, važno je slediti ispravan redosled. Prvo morate povezati pozitivni terminal, koji je obojen crveno. Tek nakon toga povezujete crni negativni pol. U nekim slučajevima, negativni pol može biti obeležen i plavom bojom. Ako ne sledite ovaj redosled, rizikujete kratke spojeve i oštećenje elektronike.

  6. Nakon što ste sve povezali, proverite uputstvo za upotrebu punjača za akumulator. Neki uređaji mogu zahtevati podešavanja, dok se drugi automatski prilagođavaju. Kako biste saznali koja podešavanja treba napraviti, to zavisi od konkretnog punjača. Ovde je potrebno da pogledate priručnik. Nakon toga možete započeti punjenje akumulatora automobila.

  7. Nakon što ste pravilno povezali punjač i obavili sva potrebna podešavanja, proces punjenja počinje.

  Koliko dugo će trajati proces punjenja zavisi od baterije koja se puni i njenog kapaciteta. Budite spremni na to da proces može trajati nekoliko sati.

  Koliko sati se puni akumulator?

  Vreme punjenja akumulatora zavisi od snage struje i tipa akumulatora.

  Postoji mnogo faktora koji utiču na vreme punjenja akumulatora automobila. Koliko će trajati punjenje vaše automobilske baterije zavisi od nekoliko faktora, uključujući:

  • nominalni kapacitet baterije,
  • struja punjenja punjača,
  • stepen pražnjenja baterije.

  vadjenje akumulatora ispod haube

  Baterija koja je jedva ispražnjena može biti napunjena za pola sata. S druge strane, velika i potpuno ispražnjena automobilska baterija će zahtevati nekoliko sati punjenja.

  Možete bar približno izračunati očekivano vreme punjenja. Da biste to uradili, morate znati kapacitet baterije i struju punjenja vašeg punjača. Zatim napravite sledeći izračun:

  Podelite kapacitet u Ah sa strujom punjenja u amperima.

  Na primer, ako vaša baterija ima kapacitet od 70 Ah, a vaš punjač ima struju punjenja od 5 A, moraćete sačekati 14 sati da potpuno ispražnjena baterija bude napunjena.

  Vreme punjenja i koliko će se akumulator zaista napuniti zavisi i od tipa akumulatora i njegovog stepena korisnog dejstva. Akumulatori s tečnim elektrolitima obično imaju stepen korisnog punjenja od 80-85%, što znači da se iz ukupnog vremena punjenja mora oduzeti 15-20%. Sa druge strane, AGM akumulatori imaju visok stepen korisnog dejstva od 95%, ali treba voditi računa o naponu punjenja koji ne sme prelaziti 14,5-14,7V zbog nemogućnosti dolivanja vode koja isparava. Dakle, vreme punjenja zavisi od više faktora i tipa akumulatora koji koristimo.

  Većina modernih punjača automatski se isključuje kada se automobilska baterija potpuno napuni. Ako koristite stariji punjač, obično ga morate isključiti ručno. U tom slučaju, važno je obratiti pažnju na ekran na punjaču. Tu bi trebao biti pokazatelj koji prikazuje napon. Ako je napon na nuli, punjač se može isključiti.

  Šta kada je akumulator napunjen?

  1. Kad je akumulator pun, prvo isključite punjač iz izvora električne energije, potom prvo raskačite negativni pol, a na kraju pozitivni pol

  2. Postavite akumulator na svoje mesto u automobilu, a zatim ispratite sledeći redosled za stavljanje klema na akumulator:
  a)   povežite pozitivni pol (+) crvene boje
  b)   povežite negativni pol (-): crne ili plave boje

  Pošto već radite na akumulatoru, možete iskoristiti priliku da pregledate kontakte. Prljavštinu treba ukloniti i ako je potrebno, naneti kontakt podmazivač na polove.

  3. Nakon što ste sve povezali, uverite se da je sve dobro pričvršćeno, da ste uklonili sav alat i pribor koji ste koristili. Zatvorite haubu i sada možete testirati rad napunjene baterije. Sedite u vozilo i ponovo uključite sve električne uređaje. Zatim pokušajte da startujete motor. Ako sve funkcioniše kao i obično, punjenje baterije je uspelo.

  Poručite punjač za akumulator